Detoxikace

Víte, co je to detoxikace?

Detoxikace je proces alkalizace, což je neutralizace nadměrné kyselosti organismu, to je odkyselení organismu, a čištění.

Robert S.Morse je autor mé velmi oblíbené a poučné knihy „Zázračná detoxikace“, ze které často čerpám důležité informace. Tento doktor R. Morse  tvrdí, že za 30 let své klinické praxe neviděl jedinou chorobu, která by se nedala výrazně zlepšit nebo ve většině případů úplně vyléčit pomocí regenerace a detoxikace. Součástí regenerace tkání je alkalizace, to je snížení kyselosti neboli zvýšení zásaditosti, odkyselení organismu. Bez toho nikdy nemůže dojít k vyléčení.

In
Indikační pH papírky 5,4-7

Alkalizace je metoda, kterou začíná detoxikace. Alkalizace, odkyselení, neutralizuje acidózu, to je to překyselení.

Co je to zásaditý?

Alkalický=zásaditý nebo reagující zásaditě. Zásady neutralizují kyseliny. Zásady napomáhají odkyselení. Podle čínské medicíny se alkalické považuje za jin, to je chladivé.

Alkalické je to, co má hodnotu pH nad 7 pH, tedy to, co má 7,1-14. pH je jednotka na měření kyselosti  látek . Acidobazická rovnováha je pH 7. Krev má hodnotu 7,34-7,4. Jakákoliv jiná hodnota, ať směrem ke kyselosti nebo zásadě, není pro organismus dobrá. Zásadité prostředí spoluvytvářejí zásadité minerály. Zásadité minerály s dostatkem vody odkyselují. Zásaditá směs MINERALY obsahuje vápník, hořčík, sodík a draslík, což jsou minerály, které mají schopnost tvořit nutné a k životu nezbytné zásadité prostředí, čímž odkyselují překyselený organismus.

Co je kyselý?

Na stupnici je kyselé to, co je od 0-6,9 pH. Kyseliny jsou sloučeniny s nízkou hodnotou pH, většinou jsou kyselé a mají leptavé účinky na organismus. Kyseliny jsou buď organické, nebo anorganické, mohou dráždit a zanítit tkáně v těle. Kyseliny z ovoce zabraňují vylučování tekutin a scvrkávání tkání. Nahromaděním kyselin vzniká acidóza.

Co jsou to minerály?

Minerál je prvek nebo sloučenina buď :

1. anorganický, (tj. nikoliv živočišného nebo rostlinného původu) nebo vyskytující se v přírodě.

2. anorganická látka, kterou tělo nezbytně potřebuje v malém množství.

Prvky jsou látky, které se vyskytují buď volně, nebo ve sloučeninách. V současné době je známo více než 100 prvků. V lidském těle je to např.: kyslík, hliník, uhlík, kobalt, vodík, dusík, vápník, fosfor, sodík, síra, chlór, železo, fluór, jód, měď, mangan, zinek…

Jak si minerály „běhají“ v organismu?

Elektrolyty jsou soli, které jsou rozpuštěné v krevních tekutinách. Většina minerálů proudí tělem ve formě elektrolytu přenášejícího elektrické impulsy. Jsou to kladně nabité elektrony, to jsou ionty mající méně elektronů. Elektrolyty jsou kationty a vytvářejí zásadité prostředí, tedy odkyselují. Znamená to, že dostatek minerálních látek v těle ve formě elektrolytů, je schopen vytvářet zásadité prostředí, odkyseluje organismus.

Detoxikace alkalizuje, tzn., vytváří zásadité prostředí a dodává novou energii k očištění organismu, odkyseluje organismus. Při detoxikaci tedy musíme zásadité prostředí, nutné pro nastartování odkyselení organismu, vytvořit pomocí zásadotvorných minerálů.

Doplnit zásadotvorné látky na odkyselení organismu můžete např. zásaditou směsí MINERALY, sypkou směsí zásadotvorných minerálních látek ve formě nápoje, který zároveň doplní tekutiny nezbytné při provádění detoxikace. Zásaditá směs MINERALY na odkyselení obsahuje nejvíce zásadotvorných minerálů vyskytujících se v těle. Ovšem tyto minerály se v organismu vyskytují v malém množství, proto jsme „kyselí“ a tím pádem máme různé zdravotní problémy. Zásadité minerály doplníme také zeleným čajem, bylinnými čaji, třeba bylinným čajem Bylinářské koště odkyselující čistící, pestrou stravou s dostatkem ovoce a hlavně zeleniny. Zásadité látky můžeme doplnit také vhodnými koupelemi.

Zdroj informací: J.Janča Stopové prvky a kovy života

Zázračná detoxikace-Robert S.Morse

K.Tepperwein Pryč s kyselostí

Zásaditou směs MINERALY a další zásadité výrobky na odkyselení organismu od Bylináře Karla můžete zakoupit v e-shopu Zentrichova apatyka.